Fenomén reklamy

„Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“

Parlament České republiky (1995)

I když se zdá, že reklama je vynálezem lidské rasy, opak je pravdou. Reklama tu byla od chvíle, kdy se na Zemi objevili první vyšší organismy s alespoň trochu vyvinutými smysly, kterými se orientovali ve svém životním prostředí. Svou reklamu využívali k lákání opačného pohlaví nebo třeba k zastrašení konkurence. Jejich reklamními nástroji byl nejen samotný vzhled, kterým naznačovali, že oni jsou ti nejsilnější a pro spáření s druhem nebo družkou tedy ti nejlepší, ale třeba i pachy nebo vydávané zvuky. 

Stejné reklamní chování využíval i člověk a to od svých nejranějších dějin a měl tedy dost času reklamu vyvinout k dokonalosti. Reklama se dnes stala nedílnou součástí lidského života a je úzce spjata s nejnovějšími technologiemi, které využívá ke svému šíření. Dnes má reklama na člověka vliv jako nikdy předtím a tento vliv neustále zvětšuje. Velký rozvoj reklamy započal ve chvíli, kdy lidstvo začalo obchodovat se zbožím a jednotlivci se začali předhánět v propagaci svého zboží a později i svých myšlenek. Vždyť samotné slovo reklama vzniklo z latinského clamare, což znamená křičet nebo volat. Pryč jsou však dnes doby, kdy mohl každý před křikem prodavače na trhu vychvalujícího svou mrkev, utéci do soukromí. Dnes vás už reklama dostihne všude a není před ní úniku.

Není ale naší úlohou na reklamu nadávat nebo žehrat na těžký život s obtěžující reklamou. S reklamou je třeba se naučit žít, naučit se, kdy a kde nám reklama může být prospěšná a kde se jí raději vyhnout. Kdy můžeme reklamu brát vážně a kdy je tu jen pro naše obveselení. A hlavně jak dalece jí můžeme věřit. Ty podnikavější může zajímat, kolik se dá na reklamě vydělat a ti ještě podnikavější už na ní vydělávají. Reklama je prostě součást života a musíme se jí naučit správným způsobem vnímat a využívat.

Kam dál? Třeba na Rozdělení reklamy

cgaff_lp_hc_b_468x250.jpg

Svět reklamy pod lupou